SITE SLOGAN

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny 2022

Drukuj PDF

OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY ZWIĄZKU OSP RP

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej i historycznej.

Konkurs ma na celu zainteresowanie już od najmłodszych lat ochroną przeciwpożarową, tradycjami i życiem strażackim, a jednocześnie rozwijaniem  pasji malarstwa, rysunku i kreatywnego tworzenia. 

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:    

I    grupa – przedszkola

II   grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV

III   grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII

IV   grupa – szkoły ponadpodstawowe

V    grupa –  osoby dorosłe

Tegoroczna edycja konkursu plastycznego odbędzie się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w związku z 100-leciem istnienia i działalności

Lasów Państwowych. W związku z powyższym prace z akcentem odnoszącym się do zagadnienia ochrony środowiska i klimatu będą mile widziane.

Zachęcamy by uczestnicy w swoich pracach uwzględnili temat np.: ”Strażacy chronią lasy - lasy chronią klimat” czy też ”Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat”

W/w propozycje tematyczne nie są hasłem przewodnim z uwagi na już trwający Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny.

Prace konkursowe, które będą brały udział w eliminacjach wojewódzkich konkursu powinny być złożone w Biurze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego w Warszawie, ul. Markowska 18 A, najpóźniej do dnia 10 lutego  2023 roku.  Przypominamy, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona metryczką (kartą uczestnika konkursu).   

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem OW ZOSP RP   tel.22 654 03 47

Uchwała ZG ZOSP RP w sprawie OSKP

Regulamin Konkursu

Karta uczestnika

Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z woj. mazowieckiego

Drukuj PDF

28 października w Komendzie Powiatowej PSP w Płońsku miało miejsce wręczenie promes dla 46 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatów ciechanowskiego, żuromińskiego, przasnyskiego oraz płońskiego. Promesy na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia wręczył pan Maciej Wąsik wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w asyście nadbryg. dr inż. Adama Koniecznego zastępcy komendanta głównego PSP.

Tego samego dnia, w Komendzie miejskiej PSP w Płocku, odbyła się uroczystość wręczenia 39 promes na dofinansowanie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatów płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego. Promesy wręczał nadbryg. dr inż. Adam Konieczny zastępca komendanta głównego PSP w asyście st. bryg. Jarosława Piotrowskiego.

Na terenie województwa mazowieckiego dotacją objęte są 473 Młodzieżowe Drużyny Pożarniczej na kwotę 2 102 000 złotych.

5 września 2022 roku Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 179/2022 w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych. Teraz sukcesywnie środki te są przekazywane do ich adresatów czyli Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP).

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze wchodzą w skład Ochotniczych Straży Pożarnych. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze angażują się w działalność kulturalno-oświatową z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijają sprawność fizyczną przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Więcej…

X Wojewódzki Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego

Drukuj PDF

W dniu 12 października 2022 roku w Domu Pracy Twórczej – Reymontówka w Chlewiskach w powiecie siedleckim odbyło się uroczyste podsumowanie X Wojewódzkiego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem historii tego niezwykłego miejsca przez Dyrektora Reymontówki Pana Marka Błaszczyka.
Kontynuując klimat spotkania kronikarzy OSP wykład wprowadzający na temat: „Rola kronikarzy ochotniczych straży pożarnych w utrwalaniu dziejów polskiego pożarnictwa na Mazowszu” wygłosił dr Rafał Dmowski na co dzień wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, członek komisji Historycznej Związku, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach, a zarazem Przewodniczący jury naszego konkursu.

Komisja X Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego pod przewodnictwem Druha Rafała Dmowskiego w składzie:
1. Druhna Małgorzata Matejczyk – sekretarz
2. Druh Andrzej Szczych – członek Jury
3. Druh Zbigniew Kaliszyk – Członek Jury
4. Druh Piotr Mądrach – Członek Jury
stosownie do założeń programowych i warunków udziału w konkursie, mając na uwadze określone kryteria dokonała przeglądu i oceny nadesłanych kronik.

Spośród 19 kronik biorących udział w konkursie Jury wyróżniło 2 kroniki:
1. Kronikę OSP w Pionkach pow. radomski, prowadzoną przez kronikarza Druha Ryszarda Miękusa
2. Kronikę OSP w Długosiodle pow. wyszkowski, prowadzoną przez kronikarza Druha Stanisława Kacpurę.

Zaszczytny Tytuł ”Kronikarza Roku 2022 Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego” za wkład pracy, kreatywność oraz szczególne zaangażowanie w prowadzeniu kroniki OSP w Ostrołęce otrzymał Druh Radosław Mąka. Z rąk Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosława Nowosielskiego, Kronikarz Roku otrzymał tradycyjne „złote pióro”, puchar, dyplom uznania i okolicznościowe wydawnictwo ZG ZOSP RP ”Słownik Biograficzny Polskich Strażaków”, a także upominek ufundowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

Kronikarze – autorzy dwóch wyróżnionych kronik z rąk Druha Prezesa Tarczyńskiego, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Jarosława Nowosielskiego oraz Druha Wojciecha Wicherskiego – członka zarządu OW ZOSP RP zostali uhonorowani pamiątkowym pucharem, dyplomem uznania oraz Słownikiem Biograficznym Polskich Strażaków, a także upominkiem ufundowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pozostali kronikarze otrzymali dyplomy pamiątkowe i również upominki Marszałka Województwa Mazowieckiego. Spotkanie w ramach X Wojewódzkiego Konkursu Kronik OSP Województwa Mazowieckiego zakończyło zwiedzanie pobliskiego Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu.

Więcej…

Eliminacje strefowe VII Wojewódzkich Zawodów Sportowo- Pożarniczych

Drukuj PDF

W dniu 8 października 2022 r. na Stadionie Miejskim im. Ireny Szewińskiej w Mławie odbyły się eliminacje strefowe VII Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych męskich i kobiecych drużyn (grupy A i C) jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa mazowieckiego. W zawodach, które rozegrane były w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami, udział wzięło 12 drużyn męskich i 5 drużyn kobiecych. Sędzią Głównym zawodów był bryg. Radosław Osiecki. Kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach oraz uzyskana punktacja w załączonym protokole końcowym Sędziego Głównego Zawodów.

W dniu 9 października 2022 r. na stadionie sportowym ISKRA ARENA STADION w Pilawie w pow. garwolińskim odbyły się eliminacje strefowe VII Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych męskich i kobiecych drużyn (grupy A i C) jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa mazowieckiego. W zawodach, które rozegrane były w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami, udział wzięło 11 drużyn męskich i 10 drużyn kobiecych. Sędzią Głównym zawodów był bryg. Tomasz Ławecki. Kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach oraz uzyskana punktacja w załączonym protokole końcowym Sędziego Głównego Zawodów.

W dniu 15 października 2022 r. na stadionie sportowym w Wieniawie w pow. przysuskim odbyły się eliminacje strefowe VII Wojewódzkich Zawodów Sportowo-Pożarniczych męskich i kobiecych drużyn (grupy A i C) jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa mazowieckiego. W zawodach, które rozegrane były w dwóch konkurencjach: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7 x 50 m z przeszkodami, udział wzięło 12 drużyn męskich i 10 drużyn kobiecych. Sędzią Głównym zawodów był mł. bryg. Marcin Płachta. Kolejność miejsc w poszczególnych konkurencjach oraz uzyskana punktacja w załączonym protokole końcowym Sędziego Głównego Zawodów.

PROTOKÓŁ KOŃCOWY z dnia 8 i 9 października

PROTOKÓŁ KOŃCOWY z dnia 15 października

OSP Cendrowice z II miejscem na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

Drukuj PDF

W dniu 10 września 2022 r. w Bielsku Białej odbyła się II Ogólnopolska Olimpiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Województwo mazowieckie reprezentowała drużyna MDP z Ochotniczej Straży Pożarnej w Cendrowicach gm. Góra Kalwaria, pow. piaseczyński.

W tym roku nasza drużyna poprawiła swój wynik i zajęła II miejsce w pierwszej kategorii wiekowej.

W olimpiadzie uczestniczyły 23 drużyny z różnych stron Polski.

Patronat honorowy objęło Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej.

Opiekunem, zarazem instruktorem naszej drużyny była Druhna Katarzyna Paprocka, na co dzień Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Piasecznie.

Serdecznie Gratulujemy !

Więcej…

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego

Drukuj PDF

W dniu 18 czerwca 2022 roku w Centrum Kultury w Błoniu pod Warszawą odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Mazowieckiego.

Gośćmi  naszego Zjazdu byli: Pani Poseł Bożena Żelazowska, nadbryg. Jarosław Nowosielski – Mazowiecki  Komendant Wojewódzki PSP, Pan Marek Ryszka – Prezes Zarządu WFOŚ i GW, Pan Zenon Reszka – Burmistrz  Błonia, Pani Anna Kaszuba – Kierownik  Delegatury Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego w Siedlcach, Harcmistrz Cezary Supeł – Komendant Chorągwi Mazowieckiej w Płocku oraz komendanci powiatowi/miejscy PSP woj. mazowieckiego.

Wśród znamienitych uczestników Zjazdu byli: Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Druh Waldemar Pawlak i Druh Wiesław Leśniakiewicz – Wiceprezes ZG i członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego, a także Druh Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, jednocześnie członek Prezydium ZOW ZOSP RP woj. maz.

W części organizacyjnej poprzedzającej obrady naszego zjazdu dokonano wyboru Prezydium Zjazdu oraz powołano komisje zjazdowe ( mandatową, wyborczą, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków).

Punktualnie o godz. 11.00 ustępujący prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego Druh Zbigniew Gołąbek oficjalnie otworzył obrady. Wprowadzono sztandar Oddziału Wojewódzkiego, a Młodzieżowa Orkiestra OSP z Kask pod batutą jej kapelmistrza Druha Adama Czajkowskiego odegrała hymn państwowy oraz Związku OSP RP. Tradycyjnie też minutą ciszy uczczono druhów OSP woj. maz. zmarłych podczas mijającej kadencji.

Kolejnym punktem obrad było wręczenie medali i odznaczeń. Złoty Znak Związku OSP RP wręczono druhom: Januszowi Makarskiemu z OSP w Ostrówku Węgrowskim w powiecie węgrowskim oraz Krzysztofowi Paćko z OSP w Błoniu w powiecie warszawskim zachodnim. Aktu dekoracji dokonali prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Druh Waldemar Pawlak oraz wiceprezes ZG Druh Wiesław Leśniakiewicz i prezes Zarządu OW ZOSP RP woj. maz. Druh  Zbigniew Gołąbek.

Uchwałą Kapituły Krzyża Rycerskiego za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia tym zaszczytnym odznaczeniem wyróżniono Druha Damiana Nicał z OSP w Rościszewie w powiecie sierpeckim oraz Druha Tomasza Smętkowskiego z OSP w warszawskim Ursusie.

Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza otrzymała Druhna Albina Łubian oraz druhowie: Zbigniew Kaliszyk, Włodzimierz Wiśniewski i Waldemar Sabak.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Druh Adam Struzik wręczył Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA 5 druhom, a 18 strażakom OSP oraz burmistrzowi Błonia Panu Zenonowi Reszka nadano Odznakę Honorową „Zasłużony dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Mazowieckiego”, którą wręczyli Druh Zbigniew Gołąbek Prezes Zarządu OW ZOSP RP oraz wiceprezesi ZOW  Druhna Albina Łubian i Druh Andrzej Wasilewski. „Medal Komisji Edukacji Narodowej” przyznany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  Druhowi Pawłowi Tuzinkowi wręczyła Pani Anna Kaszuba – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego w Siedlcach.

Po uroczystej dekoracji ustępujący Prezes ZOW ZOSP RP Zbigniew Gołąbek przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w latach 2017 -2021. 

Prezes omówił działalność Oddziału  w zakresie organizacyjnym, programowym, finansowym i gospodarczym, przy czym zaznaczył, że przedłożone sprawozdanie obrazuje dorobek mijającej kadencji w podstawowych obszarach działalności związkowej, głównie na poziomie naszego województwa. Nie sposób bowiem przedstawić wszystkich inicjatyw i działań, a także przedsięwzięć szczebla lokalnego oraz ogromnego zaangażowania Druhen i Druhów, którzy w Ochotniczych Strażach Pożarnych i ogniwach Związku wykonują na co dzień wspaniałą pracę, wzbogacając dokonania poprzedników, aktywnie i z pasją działając dla dobra własnych organizacji i miejscowych społeczności.

Prezes wyraził też podziękowanie członkom OSP i działaczom naszego Związku, a także instytucjom i osobom, które wspomagając nasz Oddział  przyczyniły się do rozwoju nowoczesnego pożarnictwa, a szczególnie: Samorządowi i Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Wojewodzie Mazowieckiemu, gminnym i powiatowym władzom samorządowym, Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego, a także Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Swoje sprawozdania złożyli też Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Mazowieckiego Druh Karol Podleśny i Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Honorowego Druh Tomasz Krzyczkowski. Głosami delegatów Zarząd Oddziału uzyskał absolutorium za mijającą kadencję.

Delegaci na V Zjazd mazowieckiego oddziału Związku OSP RP w głosowaniu wybrali nowy Zarząd, w składzie którego znalazło się 56 osób (47 Druhów – przedstawicieli zarządów oddziałów powiatowych woj. mazowieckiego i  9 przedstawicieli organizacji i  instytucji współpracujących ze Związkiem).

Podczas pierwszego posiedzenia na funkcję prezesa został wybrany Druh Antoni Jan Tarczyński. Podjęto uchwałę, że Prezydium ZOW ZOSP RP Woj. Mazowieckiego będzie liczyło 19 druhów. Wybrano 18, wakat zostanie uzupełniony na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

W skład Prezydium weszli: wiceprezesi – druhowie: Zbigniew Gołąbek, Albina Łubian, Hilary Januszczyk, Mirosław Augustyniak, Tadeusz Nalewajk i Andrzej Wasilewski. Sekretarzem Zarządu OW został Druh Zbigniew Kaliszyk, a skarbnikiem Druh Jacek Gromek. Ponadto w Prezydium znaleźli się również druhowie: Waldemar Pawlak, Adam Struzik, Wiesław Leśniakiewicz, Paweł Tuzinek, Katarzyna Paprocka, Wojciech Wicherski, Bogdan Rzepczyński, Włodzimierz Wojnarowski oraz Józef Zalewski.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ponownie Druh Karol Podleśny, a Przewodniczącym Wojewódzkiego  Sądu Honorowego, również ponownie został Druh Tomasz Krzyczkowski.

Wybrano także 17 delegatów na XV Zjazd Krajowy ZOSP RP, są to:

 1. Waldemar Pawlak (pow. gostyniński)
 2. Adam Struzik (pow. płocki
 3. Włodzimierz Wojnarowski (pow. mławski)
 4. Albina Łubian (pow. garwoliński)
 5. Bogdan Rzepczyński (pow. przasnyski)
 6. Hilary Januszczyk (pow. płocki)
 7. Ireneusz Królik (pow. węgrowski)
 8. Paweł Tuzinek (pow. radomski)
 9. Tadeusz Nalewajk (pow. pułtuski)
 10. Wiesław Kołodziejski (pow. warszawski)
 11. Piotr Jakub Pniewski (pow. warszawski zach.)
 12. Józef Kowalczyk (pow. ostrowski)
 13. Zbigniew Gołąbek (pow. zwoleński)
 14. Karol Podleśny (pow. gostyniński)
 15. Wojciech Wicherski (pow. sokołowski)
 16. Antoni Jan Tarczyński (pow. miński)
 17. Marian Górski (pow. grójecki)

oraz 6 przedstawicieli Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego do Zarządu Głównego ZOSP RP. Są to Waldemar Pawlak reprezentujący powiat gostyniński, Adam Struzik (powiat płocki), Wiesław Leśniakiewicz (powiat wyszkowski), Zbigniew Gołąbek (powiat zwoleński), Andrzej Wasilewski (powiat warszawski zachodni) oraz Antoni Jan Tarczyński (powiat miński).

W przerwach obrad uczestnicy Zjazdu mogli podziwiać objazdową wystawę OSP Bielsk przygotowana na 100-lecie działalności Związku OSP RP. Można było zobaczyć min. kolekcję strażackich hełmów, od skórzanych, po mosiężne i stalowe. Najstarszy pochodził z 1909 roku z grodu Potockich w Stanisławowie. Eksponowane były również wszystkie rodzaje odznaczeń, od historycznych po współczesne. Swoistą ciekawostką było tablo I Oddziału Toporników z Łodzi. Na wystawie można było zobaczyć również całą  kolekcję mundurów od najstarszych, po te nowoczesne i porównać zmiany jakie na przestrzeni lat zachodziły w wyposażeniu ochrony osobistej strażaka. Wystawę uzupełniał zbiór toporków.  

Swoistą perełką kuluarów zjazdu była wystawa części kolekcji samochodów i sprzętu pożarniczego wykonanych całkowicie z papieru, pochodząca z indywidulnych zbiorów wieloletniego pasjonata  takich modeli Druha Piotra Zegarskiego z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Natomiast znakomitym zestawieniem historii ze współczesnością była wystawa najnowocześniejszych hełmów strażackich oraz oferta ubrań specjalnych i zestawów sprzętu pożarniczego zaprezentowana przez firmę Brandbull Polska S.A.

Więcej…

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

NIE DLA CZADU

STRAŻAK

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Aktualności