SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny 2022

Drukuj PDF

OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY ZWIĄZKU OSP RP

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego.

Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej i historycznej.

Konkurs ma na celu zainteresowanie już od najmłodszych lat ochroną przeciwpożarową, tradycjami i życiem strażackim, a jednocześnie rozwijaniem  pasji malarstwa, rysunku i kreatywnego tworzenia. 

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:    

I    grupa – przedszkola

II   grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV

III   grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII

IV   grupa – szkoły ponadpodstawowe

V    grupa –  osoby dorosłe

Tegoroczna edycja konkursu plastycznego odbędzie się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w związku z 100-leciem istnienia i działalności

Lasów Państwowych. W związku z powyższym prace z akcentem odnoszącym się do zagadnienia ochrony środowiska i klimatu będą mile widziane.

Zachęcamy by uczestnicy w swoich pracach uwzględnili temat np.: ”Strażacy chronią lasy - lasy chronią klimat” czy też ”Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat”

W/w propozycje tematyczne nie są hasłem przewodnim z uwagi na już trwający Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny.

Prace konkursowe, które będą brały udział w eliminacjach wojewódzkich konkursu powinny być złożone w Biurze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego w Warszawie, ul. Markowska 18 A, najpóźniej do dnia 10 lutego  2023 roku.  Przypominamy, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona metryczką (kartą uczestnika konkursu).   

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem OW ZOSP RP   tel.22 654 03 47

Uchwała ZG ZOSP RP w sprawie OSKP

Regulamin Konkursu

Karta uczestnika

NIE DLA CZADU

STRAŻAK

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Aktualności Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny 2022