SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

X Wojewódzki Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego

Drukuj PDF

W dniu 12 października 2022 roku w Domu Pracy Twórczej – Reymontówka w Chlewiskach w powiecie siedleckim odbyło się uroczyste podsumowanie X Wojewódzkiego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem historii tego niezwykłego miejsca przez Dyrektora Reymontówki Pana Marka Błaszczyka.
Kontynuując klimat spotkania kronikarzy OSP wykład wprowadzający na temat: „Rola kronikarzy ochotniczych straży pożarnych w utrwalaniu dziejów polskiego pożarnictwa na Mazowszu” wygłosił dr Rafał Dmowski na co dzień wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, członek komisji Historycznej Związku, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach, a zarazem Przewodniczący jury naszego konkursu.

Komisja X Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego pod przewodnictwem Druha Rafała Dmowskiego w składzie:
1. Druhna Małgorzata Matejczyk – sekretarz
2. Druh Andrzej Szczych – członek Jury
3. Druh Zbigniew Kaliszyk – Członek Jury
4. Druh Piotr Mądrach – Członek Jury
stosownie do założeń programowych i warunków udziału w konkursie, mając na uwadze określone kryteria dokonała przeglądu i oceny nadesłanych kronik.

Spośród 19 kronik biorących udział w konkursie Jury wyróżniło 2 kroniki:
1. Kronikę OSP w Pionkach pow. radomski, prowadzoną przez kronikarza Druha Ryszarda Miękusa
2. Kronikę OSP w Długosiodle pow. wyszkowski, prowadzoną przez kronikarza Druha Stanisława Kacpurę.

Zaszczytny Tytuł ”Kronikarza Roku 2022 Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego” za wkład pracy, kreatywność oraz szczególne zaangażowanie w prowadzeniu kroniki OSP w Ostrołęce otrzymał Druh Radosław Mąka. Z rąk Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosława Nowosielskiego, Kronikarz Roku otrzymał tradycyjne „złote pióro”, puchar, dyplom uznania i okolicznościowe wydawnictwo ZG ZOSP RP ”Słownik Biograficzny Polskich Strażaków”, a także upominek ufundowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

Kronikarze – autorzy dwóch wyróżnionych kronik z rąk Druha Prezesa Tarczyńskiego, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Jarosława Nowosielskiego oraz Druha Wojciecha Wicherskiego – członka zarządu OW ZOSP RP zostali uhonorowani pamiątkowym pucharem, dyplomem uznania oraz Słownikiem Biograficznym Polskich Strażaków, a także upominkiem ufundowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pozostali kronikarze otrzymali dyplomy pamiątkowe i również upominki Marszałka Województwa Mazowieckiego. Spotkanie w ramach X Wojewódzkiego Konkursu Kronik OSP Województwa Mazowieckiego zakończyło zwiedzanie pobliskiego Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu.

20221012_101410

20221012_101548

20221012_110915

20221012_111057

20221012_111108

20221012_112044

20221012_112124

20221012_112351

20221012_114835

100_0150

100_0189

100_0216

100_0226

100_0256

100_0119

100_0120

100_0124

100_0138

100_0149

100_0151

100_0152

100_0177

100_0184

100_0264

NIE DLA CZADU

STRAŻAK

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Aktualności X Wojewódzki Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego