Drukuj

Na podstawie § 34a Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej

Władzami oddziału wojewódzkiego Związku są:

1) zjazd oddziału wojewódzkiego,

2) zarząd oddziału wojewódzkiego,

3) prezydium zarządu oddziału wojewódzkiego,

4) komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego,

5) sąd honorowy oddziału wojewódzkiego.  

6) zarząd wykonawczy oddziału wojewódzkiego