Prenumerata czasopisma Związku OSP RP "STRAŻAK"

Drukuj

Wszystkich miłośników i sympatyków pożarnictwa zapraszamy do prenumeraty „Strażaka” - pisma Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Czasopismo można zaprenumerować:

W firmach kolportażowych:

W redakcji „Strażaka”  można składać zamówienia prenumeraty przez cały rok na dowolny okres.

„Strażak”
ul. Oboźna 1
00-340 Warszawa

 Cena 1 egzemplarza w 2018 roku wynosi 7 zł   (w tym 5% VAT).