SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

23 edycja uroczystej gali wręczenia wyróżnień „Strażaka Roku”

Drukuj PDF

W dniu 14 stycznia 2023 roku na warszawskim Torwarze odbyła się 23 edycja uroczystej gali wręczenia wyróżnień „Strażaka Roku”.

Więcej…

Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny 2022

Drukuj PDF

OGÓLNOPOLSKI STRAŻACKI KONKURS PLASTYCZNY ZWIĄZKU OSP RP

Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Strażackiego Konkursu Plastycznego. Organizatorem konkursu jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Tematyka konkursu obejmuje udział straży pożarnych w akcjach ratowniczo – gaśniczych, działaniach związanych z przeciwdziałaniem, zwalczaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ekologicznych oraz ratownictwa specjalistycznego a także: ćwiczeniach, szkoleniach, zawodach, działalności prewencyjnej, wychowawczej i historycznej.

Konkurs ma na celu zainteresowanie już od najmłodszych lat ochroną przeciwpożarową, tradycjami i życiem strażackim, a jednocześnie rozwijaniem  pasji malarstwa, rysunku i kreatywnego tworzenia. 

Konkurs jest skierowany do dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych. Prace oceniane będą w pięciu grupach wiekowych:    

I    grupa – przedszkola

II   grupa – szkoły podstawowe klasy I-IV

III   grupa – szkoły podstawowe klasy V-VIII

IV   grupa – szkoły ponadpodstawowe

V    grupa –  osoby dorosłe

Tegoroczna edycja konkursu plastycznego odbędzie się przy współpracy z Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych w związku z 100-leciem istnienia i działalności

Lasów Państwowych. W związku z powyższym prace z akcentem odnoszącym się do zagadnienia ochrony środowiska i klimatu będą mile widziane.

Zachęcamy by uczestnicy w swoich pracach uwzględnili temat np.: ”Strażacy chronią lasy - lasy chronią klimat” czy też ”Jestem odpowiedzialny z natury, czuję klimat”

W/w propozycje tematyczne nie są hasłem przewodnim z uwagi na już trwający Ogólnopolski Strażacki Konkurs Plastyczny.

Prace konkursowe, które będą brały udział w eliminacjach wojewódzkich konkursu powinny być złożone w Biurze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego w Warszawie, ul. Markowska 18 A, najpóźniej do dnia 10 lutego  2023 roku.  Przypominamy, że każda praca powinna być drugostronnie opatrzona metryczką (kartą uczestnika konkursu).   

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Biurem OW ZOSP RP   tel.22 654 03 47

Uchwała ZG ZOSP RP w sprawie OSKP

Regulamin Konkursu

Karta uczestnika

Promesy dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z woj. mazowieckiego

Drukuj PDF

28 października w Komendzie Powiatowej PSP w Płońsku miało miejsce wręczenie promes dla 46 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatów ciechanowskiego, żuromińskiego, przasnyskiego oraz płońskiego. Promesy na zakup nowego sprzętu, umundurowania i wyposażenia osobistego oraz sprzętu teleinformatycznego wykorzystywanego w procesie szkolenia wręczył pan Maciej Wąsik wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w asyście nadbryg. dr inż. Adama Koniecznego zastępcy komendanta głównego PSP.

Tego samego dnia, w Komendzie miejskiej PSP w Płocku, odbyła się uroczystość wręczenia 39 promes na dofinansowanie działalności Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z powiatów płockiego, gostynińskiego oraz sierpeckiego. Promesy wręczał nadbryg. dr inż. Adam Konieczny zastępca komendanta głównego PSP w asyście st. bryg. Jarosława Piotrowskiego.

Na terenie województwa mazowieckiego dotacją objęte są 473 Młodzieżowe Drużyny Pożarniczej na kwotę 2 102 000 złotych.

5 września 2022 roku Rada Ministrów podjęła Uchwałę Nr 179/2022 w sprawie przyznania Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji z ogólnej rezerwy budżetowej, środków finansowych w wysokości 25 mln zł z przeznaczeniem na dotacje celowe dla ochotniczych straży pożarnych. Teraz sukcesywnie środki te są przekazywane do ich adresatów czyli Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych (MDP).

Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze wchodzą w skład Ochotniczych Straży Pożarnych. Ich celem jest zainteresowanie młodzieży działalnością społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowanie jej do służby w szeregach Ochotniczych Straży Pożarnych. Ponadto Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze angażują się w działalność kulturalno-oświatową z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej, rozwijają sprawność fizyczną przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki. Członkami Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych mogą być dziewczęta i chłopcy w wieku do 18 lat.

Więcej…

X Wojewódzki Konkurs Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego

Drukuj PDF

W dniu 12 października 2022 roku w Domu Pracy Twórczej – Reymontówka w Chlewiskach w powiecie siedleckim odbyło się uroczyste podsumowanie X Wojewódzkiego Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego. Spotkanie rozpoczęło się przedstawieniem historii tego niezwykłego miejsca przez Dyrektora Reymontówki Pana Marka Błaszczyka.
Kontynuując klimat spotkania kronikarzy OSP wykład wprowadzający na temat: „Rola kronikarzy ochotniczych straży pożarnych w utrwalaniu dziejów polskiego pożarnictwa na Mazowszu” wygłosił dr Rafał Dmowski na co dzień wykładowca Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, członek komisji Historycznej Związku, Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Siedlcach, a zarazem Przewodniczący jury naszego konkursu.

Komisja X Konkursu Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego pod przewodnictwem Druha Rafała Dmowskiego w składzie:
1. Druhna Małgorzata Matejczyk – sekretarz
2. Druh Andrzej Szczych – członek Jury
3. Druh Zbigniew Kaliszyk – Członek Jury
4. Druh Piotr Mądrach – Członek Jury
stosownie do założeń programowych i warunków udziału w konkursie, mając na uwadze określone kryteria dokonała przeglądu i oceny nadesłanych kronik.

Spośród 19 kronik biorących udział w konkursie Jury wyróżniło 2 kroniki:
1. Kronikę OSP w Pionkach pow. radomski, prowadzoną przez kronikarza Druha Ryszarda Miękusa
2. Kronikę OSP w Długosiodle pow. wyszkowski, prowadzoną przez kronikarza Druha Stanisława Kacpurę.

Zaszczytny Tytuł ”Kronikarza Roku 2022 Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Mazowieckiego” za wkład pracy, kreatywność oraz szczególne zaangażowanie w prowadzeniu kroniki OSP w Ostrołęce otrzymał Druh Radosław Mąka. Z rąk Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosława Nowosielskiego, Kronikarz Roku otrzymał tradycyjne „złote pióro”, puchar, dyplom uznania i okolicznościowe wydawnictwo ZG ZOSP RP ”Słownik Biograficzny Polskich Strażaków”, a także upominek ufundowany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika.

Kronikarze – autorzy dwóch wyróżnionych kronik z rąk Druha Prezesa Tarczyńskiego, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego nadbryg. Jarosława Nowosielskiego oraz Druha Wojciecha Wicherskiego – członka zarządu OW ZOSP RP zostali uhonorowani pamiątkowym pucharem, dyplomem uznania oraz Słownikiem Biograficznym Polskich Strażaków, a także upominkiem ufundowanym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Pozostali kronikarze otrzymali dyplomy pamiątkowe i również upominki Marszałka Województwa Mazowieckiego. Spotkanie w ramach X Wojewódzkiego Konkursu Kronik OSP Województwa Mazowieckiego zakończyło zwiedzanie pobliskiego Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu.

Więcej…

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

NIE DLA CZADU

STRAŻAK

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Aktualności