SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH ZOSP RP

Drukuj PDF

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH ZWIĄZKU OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 

 

W związku z wejściem w życie, z dniem 15 lutego 2024 r., nowelizacji Ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich ( Dz.U. 2023, poz. 1304 ), a w szczególności rozdziału 4 b ww. Ustawy, na instancje Związku OSP RP oraz Ochotnicze Straże Pożarne nałożony został obowiązek wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przed zagrożeniem przestępczością na tle seksualnym i innymi zagrożeniami. Art. 22 c pkt 3 definiuje, których podmiotów tyczy się ów obowiązek.

Zarząd Główny ZOSP RP przygotował stosowne dokumenty w tym zakresie w odniesieniu do instancji Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekty tych standardów, znajdują się na stronie internetowej ZG ZOSP RP w zakładce Prawo.

Przedmiotowe standardy powinny zostać przyjęte w jak najszybszym terminie w drodze uchwały stosownego Zarządu.

Biorąc pod uwagę fakt, że w swojej działalności statutowej wszystkie instancje Związku, jak i Ochotnicze Straże Pożarne oraz ich członkowie mają kontakt z małoletnimi, obowiązek wprowadzenia Standardów dotyczy wszystkich.

NIE DLA CZADU

STRAŻAK

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Aktualności STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH ZOSP RP