SITE SLOGAN

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego

Drukuj PDF

W dniu 18 czerwca 2022 roku w Centrum Kultury w Błoniu pod Warszawą odbył się V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Mazowieckiego.

Gośćmi  naszego Zjazdu byli: Pani Poseł Bożena Żelazowska, nadbryg. Jarosław Nowosielski – Mazowiecki  Komendant Wojewódzki PSP, Pan Marek Ryszka – Prezes Zarządu WFOŚ i GW, Pan Zenon Reszka – Burmistrz  Błonia, Pani Anna Kaszuba – Kierownik  Delegatury Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego w Siedlcach, Harcmistrz Cezary Supeł – Komendant Chorągwi Mazowieckiej w Płocku oraz komendanci powiatowi/miejscy PSP woj. mazowieckiego.

Wśród znamienitych uczestników Zjazdu byli: Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Druh Waldemar Pawlak i Druh Wiesław Leśniakiewicz – Wiceprezes ZG i członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego, a także Druh Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, jednocześnie członek Prezydium ZOW ZOSP RP woj. maz.

W części organizacyjnej poprzedzającej obrady naszego zjazdu dokonano wyboru Prezydium Zjazdu oraz powołano komisje zjazdowe ( mandatową, wyborczą, skrutacyjną oraz uchwał i wniosków).

Punktualnie o godz. 11.00 ustępujący prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego Druh Zbigniew Gołąbek oficjalnie otworzył obrady. Wprowadzono sztandar Oddziału Wojewódzkiego, a Młodzieżowa Orkiestra OSP z Kask pod batutą jej kapelmistrza Druha Adama Czajkowskiego odegrała hymn państwowy oraz Związku OSP RP. Tradycyjnie też minutą ciszy uczczono druhów OSP woj. maz. zmarłych podczas mijającej kadencji.

Kolejnym punktem obrad było wręczenie medali i odznaczeń. Złoty Znak Związku OSP RP wręczono druhom: Januszowi Makarskiemu z OSP w Ostrówku Węgrowskim w powiecie węgrowskim oraz Krzysztofowi Paćko z OSP w Błoniu w powiecie warszawskim zachodnim. Aktu dekoracji dokonali prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Druh Waldemar Pawlak oraz wiceprezes ZG Druh Wiesław Leśniakiewicz i prezes Zarządu OW ZOSP RP woj. maz. Druh  Zbigniew Gołąbek.

Uchwałą Kapituły Krzyża Rycerskiego za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia tym zaszczytnym odznaczeniem wyróżniono Druha Damiana Nicał z OSP w Rościszewie w powiecie sierpeckim oraz Druha Tomasza Smętkowskiego z OSP w warszawskim Ursusie.

Medale Honorowe im. Bolesława Chomicza otrzymała Druhna Albina Łubian oraz druhowie: Zbigniew Kaliszyk, Włodzimierz Wiśniewski i Waldemar Sabak.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Druh Adam Struzik wręczył Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA 5 druhom, a 18 strażakom OSP oraz burmistrzowi Błonia Panu Zenonowi Reszka nadano Odznakę Honorową „Zasłużony dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Mazowieckiego”, którą wręczyli Druh Zbigniew Gołąbek Prezes Zarządu OW ZOSP RP oraz wiceprezesi ZOW  Druhna Albina Łubian i Druh Andrzej Wasilewski. „Medal Komisji Edukacji Narodowej” przyznany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki  Druhowi Pawłowi Tuzinkowi wręczyła Pani Anna Kaszuba – Kierownik Delegatury Mazowieckiego Urzędu wojewódzkiego w Siedlcach.

Po uroczystej dekoracji ustępujący Prezes ZOW ZOSP RP Zbigniew Gołąbek przedstawił Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w latach 2017 -2021. 

Prezes omówił działalność Oddziału  w zakresie organizacyjnym, programowym, finansowym i gospodarczym, przy czym zaznaczył, że przedłożone sprawozdanie obrazuje dorobek mijającej kadencji w podstawowych obszarach działalności związkowej, głównie na poziomie naszego województwa. Nie sposób bowiem przedstawić wszystkich inicjatyw i działań, a także przedsięwzięć szczebla lokalnego oraz ogromnego zaangażowania Druhen i Druhów, którzy w Ochotniczych Strażach Pożarnych i ogniwach Związku wykonują na co dzień wspaniałą pracę, wzbogacając dokonania poprzedników, aktywnie i z pasją działając dla dobra własnych organizacji i miejscowych społeczności.

Prezes wyraził też podziękowanie członkom OSP i działaczom naszego Związku, a także instytucjom i osobom, które wspomagając nasz Oddział  przyczyniły się do rozwoju nowoczesnego pożarnictwa, a szczególnie: Samorządowi i Marszałkowi Województwa Mazowieckiego, Wojewodzie Mazowieckiemu, gminnym i powiatowym władzom samorządowym, Państwowej Straży Pożarnej województwa mazowieckiego, a także Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Swoje sprawozdania złożyli też Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Mazowieckiego Druh Karol Podleśny i Przewodniczący Wojewódzkiego Sądu Honorowego Druh Tomasz Krzyczkowski. Głosami delegatów Zarząd Oddziału uzyskał absolutorium za mijającą kadencję.

Delegaci na V Zjazd mazowieckiego oddziału Związku OSP RP w głosowaniu wybrali nowy Zarząd, w składzie którego znalazło się 56 osób (47 Druhów – przedstawicieli zarządów oddziałów powiatowych woj. mazowieckiego i  9 przedstawicieli organizacji i  instytucji współpracujących ze Związkiem).

Podczas pierwszego posiedzenia na funkcję prezesa został wybrany Druh Antoni Jan Tarczyński. Podjęto uchwałę, że Prezydium ZOW ZOSP RP Woj. Mazowieckiego będzie liczyło 19 druhów. Wybrano 18, wakat zostanie uzupełniony na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

W skład Prezydium weszli: wiceprezesi – druhowie: Zbigniew Gołąbek, Albina Łubian, Hilary Januszczyk, Mirosław Augustyniak, Tadeusz Nalewajk i Andrzej Wasilewski. Sekretarzem Zarządu OW został Druh Zbigniew Kaliszyk, a skarbnikiem Druh Jacek Gromek. Ponadto w Prezydium znaleźli się również druhowie: Waldemar Pawlak, Adam Struzik, Wiesław Leśniakiewicz, Paweł Tuzinek, Katarzyna Paprocka, Wojciech Wicherski, Bogdan Rzepczyński, Włodzimierz Wojnarowski oraz Józef Zalewski.

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został ponownie Druh Karol Podleśny, a Przewodniczącym Wojewódzkiego  Sądu Honorowego, również ponownie został Druh Tomasz Krzyczkowski.

Wybrano także 17 delegatów na XV Zjazd Krajowy ZOSP RP, są to:

 1. Waldemar Pawlak (pow. gostyniński)
 2. Adam Struzik (pow. płocki
 3. Włodzimierz Wojnarowski (pow. mławski)
 4. Albina Łubian (pow. garwoliński)
 5. Bogdan Rzepczyński (pow. przasnyski)
 6. Hilary Januszczyk (pow. płocki)
 7. Ireneusz Królik (pow. węgrowski)
 8. Paweł Tuzinek (pow. radomski)
 9. Tadeusz Nalewajk (pow. pułtuski)
 10. Wiesław Kołodziejski (pow. warszawski)
 11. Piotr Jakub Pniewski (pow. warszawski zach.)
 12. Józef Kowalczyk (pow. ostrowski)
 13. Zbigniew Gołąbek (pow. zwoleński)
 14. Karol Podleśny (pow. gostyniński)
 15. Wojciech Wicherski (pow. sokołowski)
 16. Antoni Jan Tarczyński (pow. miński)
 17. Marian Górski (pow. grójecki)

oraz 6 przedstawicieli Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego do Zarządu Głównego ZOSP RP. Są to Waldemar Pawlak reprezentujący powiat gostyniński, Adam Struzik (powiat płocki), Wiesław Leśniakiewicz (powiat wyszkowski), Zbigniew Gołąbek (powiat zwoleński), Andrzej Wasilewski (powiat warszawski zachodni) oraz Antoni Jan Tarczyński (powiat miński).

W przerwach obrad uczestnicy Zjazdu mogli podziwiać objazdową wystawę OSP Bielsk przygotowana na 100-lecie działalności Związku OSP RP. Można było zobaczyć min. kolekcję strażackich hełmów, od skórzanych, po mosiężne i stalowe. Najstarszy pochodził z 1909 roku z grodu Potockich w Stanisławowie. Eksponowane były również wszystkie rodzaje odznaczeń, od historycznych po współczesne. Swoistą ciekawostką było tablo I Oddziału Toporników z Łodzi. Na wystawie można było zobaczyć również całą  kolekcję mundurów od najstarszych, po te nowoczesne i porównać zmiany jakie na przestrzeni lat zachodziły w wyposażeniu ochrony osobistej strażaka. Wystawę uzupełniał zbiór toporków.  

Swoistą perełką kuluarów zjazdu była wystawa części kolekcji samochodów i sprzętu pożarniczego wykonanych całkowicie z papieru, pochodząca z indywidulnych zbiorów wieloletniego pasjonata  takich modeli Druha Piotra Zegarskiego z Ochotniczej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Natomiast znakomitym zestawieniem historii ze współczesnością była wystawa najnowocześniejszych hełmów strażackich oraz oferta ubrań specjalnych i zestawów sprzętu pożarniczego zaprezentowana przez firmę Brandbull Polska S.A.

NIE DLA CZADU

STRAŻAK

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Aktualności V Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego