SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Wojewódzkie Eliminacje XLIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Drukuj PDF

W dniu 14 maja 2022 roku odbyły się Wojewódzkie Eliminacje XLIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. To wyjątkowe przedsięwzięcie cieszące się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży z założenia jest nie tylko czystą rywalizacją, ale także wnosi znaczący element poszerzania wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa pożarowego, zwłaszcza podczas towarzyszących turniejowi różnego rodzaju spotkań i pokazów.

Tegoroczne eliminacje odbyły w trzech grupach wiekowych:

  • Grupa I  – uczniowie klas I – IV
  • Grupa II  – uczniowie klas V – VIII
  • Grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych

Organizatorem eliminacji był Oddział Wojewódzki ZOSP RP województwa mazowieckiego przy wydatnej pomocy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej woj. mazowieckiego i współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty. W Eliminacjach wzięło udział 73 uczestników z 28 powiatów województwa mazowieckiego. W tym roku skorzystaliśmy z gościnności dyrekcji  Zespołu Szkól Nr 1 w Płońsku, gdzie przeprowadzony został turniej.

Zgodnie z Regulaminem pierwszą część konkursu stanowiły testy pisemne składające się z 30 pytań. Do części ustnej turnieju zakwalifikowała się najlepsza trójka uczestników z każdej grupy wiekowej. W tej części eliminacji uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz umiejętnościami praktycznymi, odpowiadając na trzy losowo wybrane pytania.

Całość odpowiedzi uczestników  turnieju oceniana była przez jury w składzie

1. mł. bryg. Radosław Kozicki – Przewodniczący  Jury

2. mł. bryg. – Dominik Chodowicz – Z-ca   Przewodniczącego

3. Wiceprezes ZOW ZOSP RP dh Andrzej Wasilewski – członek

4. mgr Paulina Merks – sekretarz

5. mł. bryg. – Arkadiusz Wójcik – członek

6. st. Kpt. Roman Kęska – członek

7. st. kpt. Łukasz Zieliński – członek

8. st. kpt. Krystian Pastuszka – członek

10. kpt. Michał Walczak – członek

11. mł. kpt. Wojciech Gralec – członek

12. mł. kpt. Artur Michałek – członek

13. mł. asp. Przemysław Orłowski – członek

14. sekc. Weronika Sobczyńska – członek

15. st. bryg. Marcin Konecki – ekspert

16. bryg. Grzegorz Kamiński – ekspert  

Po dokonaniu oceny prac pisemnych do finału zakwalifikowano niżej wymienionych uczestników eliminacji wojewódzkich województwa mazowieckiego:

Grupa I  – uczniowie klas I – IV

1. Wojciech Borkowski (powiat siedlecki) –  19 pkt.

2. Jakub Połeć (powiat kozienicki)  –  18 pkt.

3. Bartłomiej Górlicki (powiat szydłowiecki) – 18 pkt.

Grupa II  – uczniowie klas V – VIII

1. Hubert Woźniak (powiat sochaczewski)  – 23 pkt.

2. Julia Żyłowska  (powiat ostrowski)  –  22 pkt.

3. Błażej Woźniak  (powiat zwoleński)  – 22 pkt.

Grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych

1. Teofil Łaszewski (powiat pruszkowski) – 22 pkt.

2. Szymon Marczak (powiat radomski) –  22 pkt.

3. Zuzanna Janczewska (powiat kozienicki) – 21 pkt.  która zdobyła 6 pkt. po pisemnej dogrywce z Jackiem Woźniakiem z powiatu nowodworskiego 2  pkt.

W wyniku rozgrywek finałowych ostateczna kolejność miejsc ukształtowała się następująco:

Grupa I  – uczniowie klas I – IV

1. Jakub Połeć (powiat kozienicki)  –  6 pkt.

2. Wojciech Borkowski (powiat siedlecki) –  4,5 pkt.

3. Bartłomiej Górlicki (powiat szydłowiecki) – 2,5 pkt.

Grupa II  – uczniowie klas V – VIII

1.Błażej Woźniak  (powiat zwoleński)  – 7,5 pkt.

2. Hubert Woźniak (powiat sochaczewski)  – 7,0 pkt.

3. Julia Żyłowska  (powiat ostrowski)  –  6,5 pkt.

Grupa III – uczniowie szkół ponadpodstawowych

1. Teofil Łaszewski (powiat pruszkowski) – 8,0 pkt.

2. Szymon Marczak (powiat radomski) –  6,0 pkt.

3. Zuzanna Janczewska (powiat kozienicki) – 3,5 pkt.

Nagrody w postaci kuponów upominkowych za pierwsze trzy miejsca w grupie I i II ufundował Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego Zbigniew Gołąbek. Nagrodę w postaci również kuponów upominkowych za pierwsze trzy miejsca w grupie III ufundował Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Jarosław Nowosielski. Puchary za pierwsze trzy miejsca w grupie I, II i III oraz  sprzęt elektroniczny dla zwycięzców w każdej grupie wiekowej, a także upominki dla wszystkich uczestników tych eliminacji ufundował Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik oraz Mazowiecka Kurator Oświaty Pani Aurelia Michałowska. Albumy dla wszystkich opiekunów dzieci ufundował Oddział Wojewódzki ZOSP RP.

Serdeczne podziękowania składamy na ręce wszystkich, którzy pomogli nam w organizacji i przeprowadzeniu tego przedsięwzięcia, a zwłaszcza współorganizatorowi eliminacji wojewódzkich – Państwowej Straży Pożarnej.

Szczególne podziękowania za wielką życzliwość oraz udostępnienie obiektów szkoły składamy na ręce Pani Elżbiety Wiśniewskiej Starosty Płońskiego oraz Pani Ewy Głuchowskiej Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku, dzięki którym turniej eliminacyjny odbył się w bardzo dogodnych warunkach dla wszystkich uczestników, a także opiekunów i organizatorów.

Nieocenioną pomoc w organizacji i przygotowaniu obiektów szkoły, a także w realizacji programu dnia wnieśli komendanci i strażacy Komendy Powiatowej  Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku oraz Druh Aleksander Jarosławski – Wójt Gminy, a zarazem Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płońsku i strażacy OSP powiatu  płońskiego.

Wszystkim uczestnikom Eliminacji wojewódzkich dziękujemy za udział, a zdobywcom pierwszych i drugich miejsc gratulujemy zakwalifikowania się do udziału w XLIV finale centralnym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, który odbędzie się w dniach 25–26 czerwca 2022 roku w Technikum Leśnym w  Miliczu, w woj. dolnośląskim.

NIE DLA CZADU

STRAŻAK

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Aktualności Wojewódzkie Eliminacje XLIV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"