SITE SLOGAN

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej

Drukuj PDF

Na konferencji prasowej 29 kwietnia 2021r. został przedstawiony przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Komendanta Głównego PSP projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, który jak zapowiedziano trafił do konsultacji z OSP.


Związek OSP RP zaprezentował wstępne stanowisko odnośnie ustawy , które przytaczamy poniżej.
 1. Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej przewiduje, że ochotnicze straże pożarne, które utworzą jednostki ratowniczo-gaśnicze OSP, zwane dalej "JRG OSP", są jednostkami ochrony przeciwpożarowej (art. 1 ust. 1). Pozostałe OSP, które nie będą w stanie utworzyć JRG OSP przestaną być jednostkami ochrony przeciwpożarowej i nie będą mogły brać udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Będą mogły funkcjonować na zasadach określonych wyłącznie w Prawie o stowarzyszeniach.
 2. OSP, które nie będą w stanie utworzyć JRG OSP utracą możliwość finansowania OSP przewidzianego obecnie w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.
 3. OSP zostanie poddana bezpośredniej kontroli wojewody oraz nadzorowi komendanta wojewódzkiego PSP. Zakres i sposób kontroli oraz zakres i sposób nadzoru nie zostały na razie określone.
 4. Strażacy ochotnicy utracą prawną możliwość posługiwania się nazewnictwem strażak, a nazywani będą ”Ratownikami OSP”.
 5. Członkowie OSP utracą prawo do własnego munduru wyjściowego i galowego. W projekcie zapisano "Ratownikom OSP w JRG OSP, przysługiwać będzie prawo do środków ochrony osobistej i umundurowania, na zasadach określonych dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej".
 6. Świadczenia dla ratowników OSP (zwolnienia z pracy, odszkodowania, ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych, rekompensaty, ochrona prawnokarna) pozostają praktycznie niezmienione w stosunku do aktualnego stanu prawnego.
 7. Projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej wprowadza świadczenie ratownicze, z tytułu wysługi lat w JRG OSP trwającej ponad 25 lat. Są to warunki gorsze niż w projekcie ustawy tzw. społecznym oraz w projekcie ustawy senackiej (tzw. dodatek do emerytury).
 8. Wprowadzenie uznaniowych uprawnień finansowych dla ratowników OSP.
 9. Wprowadzenie urzędowego wzoru legitymacji dla ratownika OSP, który OSP będą musiały stosować.
 10. Państwowa Straż Pożarna przestanie nieodpłatnie szkolić ratowników OSP. Brak jednoznacznego wskazania podmiotu odpowiedzialnego za finansowanie szkoleń.
 11. Brak wskazania odpowiednio długiego okresu przejściowego we wprowadzaniu ustawy.
Od 12 maja odbywają się również konsultacje społeczne  dotyczące tej ustawy w Związku OSP RP. Na stronie internetowej www.zosprp.pl  udostępniono materiały do dyskusji tematycznych, które odbywały się codziennie w blokach tematycznych, a także jest możliwość uczestniczenia w transmisji konsultacji społecznych dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej.
Zapraszamy do zapoznania się z tekstem projektu ustawy oraz aktywnym uczestniczeniu w konsultacjach.

NIE DLA CZADU

STRAŻAK

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Aktualności Projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej