SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

OTWP 2019

Email Drukuj PDF

W sobotę 27 kwietnia 2019 r. odbyły się w Mrokowie – gmina Lesznowola Eliminacje Wojewódzkie XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. 

W Eliminacjach wzięło udział 104 uczestników z 36 powiatów województwa mazowieckiego. Dzięki przychylności władz samorządowych gminy Lesznowola, gościnności dyrekcji Szkoły Podstawowej w Mrokowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Mrokowie, konkurs odbył się w bardzo dogodnych warunkach dla wszystkich uczestników, opiekunów i organizatorów.

Zgodnie z Regulaminem pierwszą część konkursu stanowił test pisemny składający się z 30 pytań. Do części ustnej turnieju zakwalifikowała się najlepsza trójka uczestników w trzech grupach wiekowych. W tej części uczestnicy musieli wykazać się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi , odpowiadając na trzy losowo wybrane pytania. 

Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: 

1. mł. bryg. Paweł Fliszkiewicz - Przewodniczący Jury

2. kpt. Radosław Kozicki - Z-ca Przewodniczącego

3. Wiceprezes ZOW ZOSP RP Andrzej Wasilewski 

4. Paulina Merks – sekretarz

5. bryg. Paweł Pomorski

6. bryg. Rafał Zdzienicki

7. st. bryg. Andrzej Lisiecki

8. kpt. Łukasz Zieliński          

9. kpt. Robert Banaszek       

10. kpt. Roman Kęska 

11. kpt. Arkadiusz Wójcik

12. kpt. Dominik Chodowicz

13. ogn. Piotr Cichocki


Klasyfikacja końcowa rozgrywek finałowych przedstawia się następująco:

Grupa I - uczniowie klas I – VI szkół podstawowych

1.Szymon Marczak (powiat radomski) – 8,5 pkt.

2.Aleksander Jakubowski (powiat kozienicki) - 3 pkt.

3.Hubert Woźniak (powiat sochaczewski) – 2,5 pkt.

 

Grupa II - uczniowie klas VII, VIII szkół podstawowych oraz gimnazja klasy III

1.Katarzyna Glinka (powiat makowski) – 6,5 pkt.

2.Marcin Gontarek (powiat ciechanowski) - 1 pkt.

3.Hubert Ćwikliński (powiat pułtuski) – 0,5 pkt.

 

Grupa III - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

1.Mateusz Łygan (powiat lipski) - 8pkt.

2.Karol Kisielewski (powiat białobrzeski ) – 6,5 pkt.

3.Paweł Milczarski (powiat radomski) – 6 pkt.

Podczas przerwy pomiędzy częścią pisemną i finałem ustnym konkursu, uczestnicy i towarzyszący im opiekunowie oraz goście uczestniczyli w wycieczce zorganizowanej przez gospodarza konkursu Gminę Lesznowola do Firmy ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o. - bardzo nowocześnie wyposażonej w zautomatyzowane linie produkcyjne oraz do centrum handlowego w Wólce Kosowskiej.

Nagrody dla laureatów turnieju ufundowali : Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego Antoni Jan Tarczyński, Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica oraz Wójt Gminy Lesznowola pani Maria Jolanta Batycka – Wąsik. Puchary dla laureatów I miejsc ufundował Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik, puchary za zajęcie II i III miejsc ufundowała również Wójt Gminy Lesznowola.

Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali upominki ufundowane przez: Wójta Gminy Lesznowola, Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, Marszałka Województwa Mazowieckiego, WFOŚiGW w Warszawie, Starostwo Powiatowe w Piasecznie oraz Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. mazowieckiego. Gośćmi turnieju byli: zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Artur Gonera, wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty pani Bogumiła Wiatrak,  Wójt Gminy Lesznowola pani Maria Jolanta Batycka -Wąsik, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mrokowie pani Małgorzata Perzyna, Dyrektor Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Lesznowola pan Jacek Bulak, oraz wiceprezesi Zarządu OW ZOSP RP, Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP. 

Serdeczne podziękowania składamy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji i przeprowadzeniu tego ważnego przedsięwzięcia. Dziękujemy współorganizatorom, sponsorom, strażakom ochotnikom z OSP Mroków, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Mrokowie oraz Gminie Lesznowola.  Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom Eliminacji. 

Zdobywcy pierwszych i drugich miejsc wezmą udział w Finale Krajowym OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom” który odbędzie się w Złotym Potoku (woj. śląskie) w dniach 31maja do 2 czerwca 2019r.


Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom"

Eliminacje Wojewódzkie 

Data: 27 kwietnia 2019 r. (sobota)

Miejsce : Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Mrokowie, ul. Marii Świątkiewicz 2a,

(gmina Lesznowola, powiat piaseczyński)

Program :

godz. 9.00 - 9.50 - przyjazd uczestników

godz. 10.00 - 10.15 - uroczyste otwarcie Elimiancji Wojewódzkich OTWP

godz. 10.20 - 11.10 - testy pisemne uczestników, spotkanie z opiekunami

godz. 11.15 - 13.15 - atrakcje dla uczestników

godz. 13.15 - 14.15 - obiad

godz. 14.15 - 16.00 - elimiacje ustne finalistów

godz. 16.00 - 16.10 - przerwa organizacyjna

godz. 16.10 - 17.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie dyplomów i nagród

godz. 17.00 - zakończenie Eliminacji Wojewódzkich OTWP 


OTWP_2019-1

OTWP 2019 uchwala

NIE DLA CZADU

STRAŻAK

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: OTWP