SITE SLOGAN

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

OTWP 2018

Email Drukuj PDF

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - edycja wojewódzka 2018

Miejsce : Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul. Osiedlowa 72, 05-830 Nadarzyn

(gmina Nadarzyn, powiat pruszkowski) 

www.sprusiec.nadarzyn.pl

Termin: 21 kwietnia 2018 roku (sobota)


W dniu 21 kwietnia 2018 r. odbyły się Eliminacje Wojewódzkie XLI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W Eliminacjach wzięło udział 100 uczestników z 36 powiatów województwa mazowieckiego. W tym roku skorzystaliśmy z gościnności dyrekcji Szkoły Podstawowej w Ruścu (gmina Nadarzyn), gdzie przeprowadzony został turniej. 

Zgodnie z Regulaminem eliminacje składały się z części pisemnej, na którą składało się 30 pytań testowych. Do części ustnej turnieju zakwalifikowała się najlepsza trójka uczestników z każdej grupy wiekowej. W tej części uczestnicy musieli wykazać się wiedzą, odpowiadając na trzy losowo wybrane pytania. 

Całość odpowiedzi uczestników oceniana była przez jury w składzie: 

1. mł. bryg.Paweł Fliszkiewicz - Przewodniczący Jury

2. kpt. Radosław Kozicki - Z-ca Przewodniczącego

3. Wiceprezes ZOW ZOSP RP Andrzej Wasilewski 

4. przedstawiciel Kuratorium Oświaty Tomasz Kamiński

5. kpt. Łukasz Zieliński          

6. kpt. Robert Banaszek       

7. kpt. Roman Kęska 

8. kpt. Arkadiusz Wójcik

9. kpt. Dominik Chodowicz

10. mł. asp. Edgar Zielonka


Ostatecznie kolejność miejsc w finale ukształtowała się następująco:

Grupa I - uczniowe klas I - VI

 1. Szymon Marczak (powiat radomski) - 8 pkt.
 2. Jakub Pągowski (powiat makowski) - 4 pkt.
 3. Amelia Sitkowska (powiatu pułtuski) - 3 pkt.

Grupa II - uczniowe klas VII, VIII oraz gimnazjum klas II i III

 1. Michał Chrzanowski (powiat grodziski) - 6 pkt.
 2. Alicja Orlińska (powiat wyszkowski) - 4 pkt.
 3. Mikołaj Hodyra (powiat piaseczyński) - 3 pkt.

Grupa III - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

 1. Filip Trawczyński (powiat gostyniński) -10 pkt.
 2. Mateusz Łygan (powiat lipski) - 8 pkt.
 3. Julia Brzuska (powiat ostrowski) – 6 pkt.

Podczas trwania przerwy pomiędzy eliminacjami pisemnymi a ustnymi młodzież, towarzyszący opiekunowie i goście mieli możliwość obserwowania pokazów ratownictwa przeprowadzonych przez strażaków z KP PSP w Pruszkowie, OSP w Młochowie i Nadarzynie. Wspaniałym akcentem był krótki występ Orkiestry Dętej z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie pod dyrekcją Mirosława Chilmanowicza. 

Na zakończenie oczywiście odbyło się uroczyste wręczenie nagród. 

Nagrody za miejsca pierwsze- tablet i PlayStation- ufundował Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego Antoni Jan Tarczyński; nagrody za miejsca drugie - kupony upominkowe - ufundował Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Bogdan Łasica; nagrody za miejsca trzecie- aparaty cyfrowe - ufundował Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński; puchary ufundował Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik; albumy dla laureatów ufundowała Mazowiecka Kurator Oświaty Aurelia Michałowska.

 

Wszyscy uczestnicy oraz ich opiekunowie otrzymali upominki ufundowane przez: WFOŚiGW w Warszawie, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Park Krajobrazowy oraz Gminę Nadarzyn i Oddział Wojewódzki ZOSP RP woj. mazowieckiego. Marszałka Województwa Mazowieckiego reprezentowała Pani Agnieszka Kuźmińska Z-ca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki. Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego reprezentował st bryg. Adrzej Lisiecki. Wśród gości byli również: Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński, Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn Danuta Wacławiak, wiceprezesi Zarządu OW ZOSP RP, Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych ZOSP RP. Serdeczne podziękowania składamy na ręce wszystkich, którzy pomogli nam w organizacji i przeprowadzeniu tak ważnego przedsięwzięcia. Dziękujemy współorganizatorom, sponsorom, strażakom ochotnikom z OSP w gminie nadarzyn, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Ruścu oraz Gminie Nadarzyn.  Gratulujemy zwycięzcom i uczestnikom Eliminacji. 

Zwycięzcom i uczsetnikom Eliminacji wojewódzkich serdecznie gratulujemy, a zdobywców pierwszych i drugich miejsc zapraszamy serdecznie na Finał Centralny, który odbędzie się w Świdwinie. 


ZMIANY W REGULAMINIE OTWP

Uchwałą nr 7/1/2017 z dnia 17 października 2017 R. prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP wprowadziło zmiany do regulaminu  Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Zmiany dotyczą podziału uczestników na grupy.  

W pkt. III Regulaminu OTWP nowy zapis brzmi:

W OTWP uczestniczy młodzież w trzech grupach:

I grupa - uczniowie klas I- VI  szkół podstawowych

II grupa - uczniowie szkół podstawowych klasy VII-VII oraz gimnazjum klasy II i III

III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 

Zmiany obowiązywać będą w  roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019. • Prezydium ZOW ZOSP RP na posiedzeniu w dniu 27 września 2017 r. przyjęło następujące terminy przeprowadzenia Eliminacji OTWP w województwie mazowieckim na poszczególnych szczeblach:

Eliminacje Środowiskowe - listopad i grudzień 2017 roku

Eliminacje Gminne - do 15 lutego 2018 roku

Eliminacje Powiatowe - do 15 marca 2018 roku

Eliminacje Wojewódzkie - kwiecień 2018 r.

 

 Prezydium zatwierdziło  skład Komitetu Organizacyjnego Eliminacji Wojewódzkich OTWP:

Przewodniczący - Zbigniew Gołąbek

Sekretarz - Jolanta Rzepka

Członek Komitetu - przedstawiciel Komendy Wojewódzkiej PSP

Członek Komitetu - przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

otwp


TEST 2017 GRUPA 1

TEST 2017 GRUPA 2

TEST 2017 GRUPA 3

NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: OTWP OTWP 2018