SITE SLOGAN

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

IV Zjazd OW ZOSP RP woj. mazowieckiego

Drukuj PDF

W dniu 20 maj 2017 roku w Centrum Kultury w  Błoniu odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego.


 
Uczestniczyło w nim  ok. 200 osób -  w tym 87 delegatów (co stanowi 91,6 %), przedstawiciele z powiatów, władze ustępujące i zaproszeni goście wśród których byli: Waldemar Pawlak Prezes ZG ZOSP RP, Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego, Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, nadbryg. Gustaw Mikołajczyk, st. bryg. Jarosław Kurek Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP  w Warszawie wraz z Komendantami Miejskimi i Powiatowymi PSP, Burmistrz Błonia Zenon Reszka oraz Dyrektor Centrum Kultury w Błoniu Dariusz Sitarski, Artur Dąbrowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie, Krzysztof Szelągowski Z-ca Dyrektora ZW Związku OSP RP,  Marian Zalewski Z-ca Dyrektora ZW Związku OSP RP, harcmistrz Michał Bagiński  Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP, Dorota Zagraba Dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach, Dorota Pardecka Naczelna Redaktor Czasopisma „Strażak”
 
Na IV Zjeździe wręczono odznaczenia zasłużonym działaczom i sympatykom ochotniczego pożarnictwa. Wręczono 6 Złotych Znaków Związku, 3 Medale Honorowe im, Bolesława Chomicza, Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA Oddziałowi  Wojewódzkiemu ZOSP RP woj. mazowieckiego, Medale Pamiątkowe PRO MASOVIA 13 osobom, Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” Urzędowi Miejskiemu w Błoniu za wspieranie działań na rzecz rozwoju ochotniczego pożarnictwa, Odznakę Honorową „Zasłużony dla Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Mazowieckiego” 21 osobom.
Zjazd, będący najważniejszym wydarzeniem w życiu naszej organizacji,  przyjął sprawozdania z  działalności ustępujących władz, udzielił absolutorium, dokonał wyboru nowych władz statutowych oraz określił program działania na kolejne 5 lat.
Głos zabierali: Prezes Waldemar Pawlak, Marszałek Adam Struzik, Burmistrz Błonia Zenon Reszka, gen. bryg. Wiesław Leśniakiewicz, Komendant Wojewódzki st. bryg. Jarosław Kurek, Prezes ZOP ZOSP RP w Płocku Hilary Januszczyk, Prezes ZOP ZOSP RP w  Sokołowie Podlaskim Wojciech Wicherski.
Podczas Zjazdu pracowały komisje zjazdowe: mandatowa, skrutacyjna, uchwał i wniosków i wyborcza.
IV Zjazd podjął 9 uchwał, w tym  m.in.: w sprawie stanowiska IV Zjazdu OW ZOSP RP woj. mazowieckiego odnośnie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Zjazd zatwierdził skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego , do którego powołano przedstawicieli instytucji i organizacji współpracujących ze Związkiem.

 Skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego:

 1. Augustyniak Mirosław
 2. Bednarczyk Paweł
 3. Bilski Jan
 4. Bogucki Eugeniusz
 5. Chmielewski Józef
 6. Chorąży Henryk
 7. Czapski Antoni Józef
 8. Dziura Adam
 9. Gajowniczek Mirosław
 10. Garucki Jerzy
 11. Głowacki Janusz
 12. Gołąbek Zbigniew
 13. Gromek Jacek
 14. Grygiel Robert
 15. Januszczyk Hilary
 16. Kaliszyk Zbigniew
 17. Kołakowski Bogdan
 18. Kotowski Sławomir
 19. Królik Ireneusz
 20. Kryszczuk Krzysztof
 21. Leśniakiewicz Wiesław
 22. Łubian Albina
 23. Łubiński Zbigniew
 24. Nalewajk Tadeusz
 25. Pawlak Waldemar
 26. Piątkowski Władysław
 27. Pszonka Mirosław
 28. Rajkowski Rafał
 29. Rzepczyński Bogdan
 30. Sabak Waldemar
 31. Sasin Aleksy
 32. Siudek Robert
 33. Sobczyk Krzysztof
 34. Struzik Adam
 35. Szewczyk Grzegorz
 36. Tarczyński Antoni Jan
 37. Tkaczyk Andrzej
 38. Torbus Mariusz
 39. Tuzinek Paweł
 40. Wasilewski Andrzej
 41. Wicherski Wojciech
 42. Wiśniewski Tomasz
 43. Witczak Janusz
 44. Włocki Zbigniew
 45. Wojnarowski Włodzimierz
 46. Wójcik Bogdan
 47. Wyszogrodzki Andrzej
 48. st. bryg. Jarosław Kurek Mazowiecki Komendant Wojewódzki PSP
 49. Karol Krawczyk Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania  Kryzysowego  Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
 50. Artur Dąbrowski Prezes Zarządu WFOŚiGW w Warszawie
 51. Janusz Jędrzejczyk Wiceprezes  Fundacji EDURA 
 52. Ryszard Nowaczewski Wiceprezes  Warszawskiego Oddziału Polskiego Związku Chórów i  Orkiestr
 53. harcmistrz Michał Bagiński Komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP w Płocku 
 54. ks. Jerzy Sieńkowski Mazowiecki Kapelan Wojewódzki Strażaków

 Skład Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP woj. mazowieckiego wybranej na IV Zjeździe:

 1. Choiński Marek
 2. Felczak Lucjan
 3. Gajewski Ryszard
 4. Jusiński Andrzej
 5. Orzyłowski Józef
 6. Podleśny Karol
 7. Skubis Ireneusz 
 8. Stolarczyk Włodzimierz
 9. Szczych Andrzej
 10. Wiśniewski Włodzimierz
 11. Warszawin Tadeusz
 12. Zduńczyk Lech                       

Skład Sądu Honorowego OW ZOSP RP woj. mazowieckiego wybranego na IV Zjeździe:

 1. Bieniek Mirosław 
 2. Chmielewski Andrzej
 3. Ciećwierz Marek
 4. Grzymała Krzysztof
 5. Jarosławski Aleksander
 6. Krzyczkowski Tomasz
 7. Pniewski Piotr
 8. Popko Marek
 9. Sekulski Paweł
 10. Strzelecki Stanisław
 11. Szubiński Kazimierz
 12. Żmijewski Tomasz 

Delegaci wybrani  na XIV Zjazd Związku OSP RP

 1. Chorąży Henryk 
 2. Grygiel Robert
 3. Januszczyk Hilary
 4. Kołakowski Bogdan
 5. Królik Ireneusz
 6. Łubian Albina
 7. Łubiński Zbigniew
 8. Nalewajk Tadeusz
 9. Pawlak Waldemar
 10. Piątkowski Władysław
 11. Pniewski Piotr Jakub
 12. Podleśny Karol
 13. Rzepczyński Bogdan
 14. Skubis Ireneusz
 15. Stopa Dariusz
 16. Struzik Adam
 17. Szczych Andrzej
 18. Tarczyński Antoni Jan
 19. Wojnarowski Włodzimierz
 20. Wyszogrodzki Andrzej

 Na swoim pierwszym posiedzeniu Zarząd OW ZOSP RP  ukonstytuował się następująco:

 1. Prezes                        Antoni Jan Tarczyński
 2. Wiceprezes                 Zbigniew Gołąbek
 3. Wiceprezes                 Hilary Januszczyk
 4. Wiceprezes                 Albina Łubian
 5. Wiceprezes                 Tadeusz Nalewajk
 6. Wiceprezes                 Andrzej Wasilewski
 7. Wiceprezes                 Andrzej Wyszogrodzki
 8. Sekretarz                    Zbigniew Kaliszyk
 9. Skarbnik                     Jacek Gromek
 10. Członek Prezydium     Waldemar Pawlak
 11. Członek Prezydium     Adam Struzik
 12. Członek Prezydium     Wiesław Leśniakiewicz
 13. Członek Prezydium     Jarosław Kurek
 14. Członek Prezydium     Mirosław Pszonka
 15. Członek Prezydium     Rafał Rajkowski
 16. Członek Prezydium     Włodzimierz Wojnarowski
 17. Członek Prezydium     Wojciech Wicherski
 18. Członek Prezydium     Bogdan Kołakowski
 19. Członek Prezydium     Bogdan Rzepczyński
 20. Członek Prezydium     Janusz Jędrzejczyk

 Zarząd wybrał 7 przedstawicieli do składu ZG ZOSP RP :

 1. Waldemar Pawlak
 2. Adam Struzik
 3. Antoni Jan Tarczyński
 4. Wiesław Leśniakiewicz
 5. Zbigniew Gołąbek
 6. Tadeusz Nalewajk
 7. Andrzej Wasilewski

 Komisja Rewizyjna ukonstytuowała się następująco:

 1. Przewodniczący                     Karol Podleśny
 2. Wiceprzewodniczący              Włodzimierz Wiśniewski
 3. Wiceprzewodniczący              Ireneusz Skubis
 4. Sekretarz                              Andrzej Jusiński 

Sąd Honorowy ukonstytuował się następująco:

 1. Przewodniczący                     Tomasz Krzyczkowski
 2. Wiceprzewodniczący              Stanisław Strzelecki
 3. Wiceprzewodniczący              Andrzej Chmielewski
 4. Sekretarz                              Marek Ciećwierz

Podczas Zjazdu  prezentowały swoje wyroby  Wytwórnia Umundurowania Strażackiego w Brzezinach i  Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Kaliszu, a także były wystawione modele samochodów strażackich autorstwa Piotra Zegarskiego.

 

 

NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Aktualności IV Zjazd OW ZOSP RP woj. mazowieckiego