SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

1% PDOF 2014

Email Drukuj PDF

1% PDOF 2014 rok 


Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% swojego podatku za 2013 rok na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.  Już kolejny rok możemy cieszyć się wsparciem finansowym jakim jest odpis 1% podatki. Dzięki niemu możemy wesprzeć  działalność Ochotniczych Straży Pożarnych pomagając jednocześnie w realizacji ich zadań statutowych.

W tym roku z odpisu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych  Związku OSP pozyskał kwotę 2 958 762 zł, w tym dla województwa mazowieckiego przypadła kwota 335 917,54 zł, na którą złożyły się  3900 wpłat podatników. Podatnicy w ten sposób wsparli 485 OSP, 5 Oddziałów Powiatowych  Związku OSP RP i 1 Oddział Gminny ZOSP RP i 2 Biura Terenowe Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Każda ze wskazanych OSP będzie mogła otrzymaną kwotą dofinansować swoją działalność statutową, przeznaczając  ją m.in. na zakup umundurowania, sprzętu pożarniczego  i ratowniczego, zakup wydawnictw, szkolenia członków OSP i MDP,  organizację obozów, OTWP, remonty strażnic itp. Wykaz wydatków, które mogą być finansowane ze środków pozyskiwanych w ramach 1%  jest zawarty w Załączniku do Regulaminu „1% podatku dla Związku OSP RP”.

Realizacja pozyskanych przez OSP kwot 1% pdof następuje za pośrednictwem Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP lub właściwych terytorialnie BiurachTerenowych. Termin wykorzystania i rozliczenia środków upływa 30 września 2014 r.

Lista OSP, które otrzymały wsparcie ze środków 1% pdof w 2014 r. (za rok podatkowy 2013)

Środki 1 % pdof dla Oddziałów Powiatowych, Gminnych i Biur Terenowych ZOSP RP. 

NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Start