SITE SLOGAN

 • Full Screen
 • Wide Screen
 • Narrow Screen
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Email Drukuj PDF

Terminarz przygotowań do zjazdów

oddziałów gminnych /równorzędnych/ i powiatowych

Związku OSP RP na terenie województwa mazowieckiego 


Zadanie

Termin realizacji

Uwagi

Posiedzenie zarządu oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP

 • Ustalenie terminarza walnych zebrań
 • Opracowanie planu przygotowań do zjazdu oddziału gminnego/równorzędnego/ ZOSP RP
 • Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zjazdu oddziału gminnego  ZOSP RP

Określenie liczby delegatów OSP na zjazd oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP i przedstawicieli OSP do składu zarządu oddziału gminnego/równorzędnego/ ZOSP RP

 

Przed rozpoczęciem walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych  członków OSP

 

Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze członków OSP

Walne zebrania sprawozdawczo-wyborcze  członków OSP należy odbyć od 1 stycznia do 31 marca 2016 r.

Protokół z walnego zebrania wraz z załącznikami należy przekazać do zarządu oddziału gminnego ZOSP RP w terminie 7 dni po odbyciu zebrania

Podsumowanie walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP

 • Zarząd oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP na podstawie protokołu z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków OSP (z załącznikami) dokonuje podsumowania walnych zebrań, wprowadzając do Systemu OSP Raport OSP i Informację zbiorczą o przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP na terenie działania oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP
 • Na podstawie Informacji zbiorczych …z oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP na szczeblu oddziału powiatowego ZOSP RP do Systemu OSP należy wprowadzić Informację zbiorczą o przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych członków OSP na terenie działania oddziału powiatowego ZOSP RP

 

 

 

Najpóźniej do 15 kwietnia 2016 r. (w ciągu 14 dni  po odbyciu walnych zebrań )

 

 

 

 W  terminie do 21 dni po odbyciu zebrań

 

Posiedzenie zarządu oddziału powiatowego  ZOSP RP         

 • Podjęcie uchwały w sprawie zwołania zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP

  Ustalenie liczby delegatów oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP na zjazd oddziału powiatowego ZOSP RP oraz przedstawicieli zarządów oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP do składu zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP

 • Opracowanie planu przygotowań do zjazdu oddziału powiatowego ZOSP RP

 

Przed rozpoczęciem zjazdów oddziałów gminnych/równorzędnych/ ZOSP RP

 

Posiedzenie zarządu oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP

 • Opracowanie materiałów na zjazd oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP

Po odbyciu walnych zebrań sprawozdawczo wyborczych członków OSP

 

 

Zjazdy oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP

Posiedzenie konstytuujące zarządu oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP

Posiedzenie konstytuujące komisji rewizyjnej oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP

Zjazdy oddziałów gminnych/równorzędnych/ ZOSP RP należy odbyć do 30 czerwca 2016 r. (ustalając terminy ich odbycia zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 statutu Związku)

Zgodnie z uchwałą ZG ZOSP RP nr 27/XI/2015 z dnia 15. 10.2015 r.

Posiedzenie zarządu oddziału gminnego /równorzędnego/ ZOSP RP

 • Podsumowanie zjazdu oddziału
 • Zebranie i przekazanie dokumentacji ze zjazdu, wprowadzenie aktualnych danych do programu System OSP

     – Informacja o przebiegu Zjazdu Oddziału

 

W ciągu 14 dni po odbyciu zjazdów oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP

Kopię Protokołu z odbycia Zjazdu z załącznikami należy przesłać do zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w terminie 14 dni po odbyciu zjazdu

Posiedzenie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego

 • Podjęcie uchwały w sprawie zwołania IV Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. mazowieckiego oraz ustalenie liczby delegatów oddziałów powiatowych ZOSP RP na zjazd OW ZOSP RP i przedstawicieli zarządów oddziałów powiatowych ZOSP RP do składu Zarządu OW ZOSP RP

 

kwiecień 2016 r.

 

Posiedzenie zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP

 • Podsumowanie zjazdów oddziałów gminnych /równorzędnych/ ZOSP RP
 • Opracowanie materiałów na zjazd oddziału powiatowego ZOSP RP

 

Przed rozpoczęciem zjazdów oddziałów powiatowych ZOSP RP

 

Zjazdy oddziałów powiatowych ZOSP RP

Posiedzenie konstytuujące zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP

Posiedzenie konstytuujące komisji rewizyjnej oddziału powiatowego

Zjazdy oddziałów powiatowych ZOSP RP należy odbyć do 31 grudnia 2016 r. (ustalając terminy ich odbycia zgodnie z § 17 ust. 2 i 3 statutu Związku)

 

Zgodnie z uchwałą ZG ZOSP RP nr 27/XI/2015      z dnia 15.10. 2015 r.

Posiedzenie zarządu oddziału powiatowego

 • Podsumowanie zjazdu
 • Zebranie i przekazanie dokumentacji ze zjazdu, wprowadzenie do Systemu OSP Informacji o przebiegu Zjazdu Oddziału.

 

W terminie 14 dni po odbyciu zjazdu

Kopię Protokołu z odbycia Zjazdu z załącznikami należy przesłać do zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w terminie 14 dni po odbyciu zjazdu

 

Druki na kampanię sprawozdawczo-wyborczą są dostępne na stronie Związku OSP RP oraz zostaną opublikowane w formie broszurowej. Dystrybucje przeprowadzą biura.


NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Start