SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

1% PDOF 2013

Email Drukuj PDF

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przekazali 1% swojego podatku za 2012 rok na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wspierając w ten sposób działalność Ochotniczych Straży Pożarnych. 

W tym roku na rzecz Związku OSP przekazano kwotę 2 561 306,29 zł w tym dla województwa mazowieckiego przypadła kwota 325 288,45 zł, na którą złożyły się  się ponad 3 600 wpłat podatników. Podatnicy w ten sposób wspierli 442 OSP, 5 Oddziałów Powiatowych  Związku OSP RP i 1 Oddział Gminny ZOSP RP i 2 Biura Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP.

Każda ze wskazanych OSP będzie mogła otrzymaną kwotą dofinansować swoją działalność statutową, przeznaczając  ją m.in. na zakup umundurowania, sprzętu pożarniczego  i ratowniczego, zakup wydawnictw, szkolenia członków OSP i MDP,  organizację obozów, OTWP, remonty strażnic itp. Wykaz wydatków, które mogą być finansowane ze środków pozyskiwanych w ramach 1%  jest zawarty w Załączniku do Regulaminu „1% podatku dla Związku OSP RP”.

Realizacja pozyskanych przez OSP kwot 1% pdof następuje w Biurze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP lub we właściwych terytorialnie Biurach Terenowych. Termin wykorzystania i rozliczenia środków upływa 30 września 2014 r. 

Lista OSP, które uzyskały wsparcie ze środków 1% pdof w 2013 rok (za rok podatkowy 2012)

Środki 1% pdof za rok podatkowy 2012 dla Oddziałów Powiatowych, Oddziałów Gminnych i Biur Terenowych 


NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: Start