SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

1_proc_Plakat-2


Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przekazali 1% swojego podatku za 2011 rok na rzecz Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wspierając w ten sposób działalność Ochotniczych Straży Pożarnych kwotą 2 271 755,95 zł.

W tym roku dla województwa mazowieckiego przypadła kwota 264 225,37 zł, na którą złożyły się  się ponad 3 tysiące wpłat podatników , wspierających w ten sposób  381 OSP, 6 Oddziałów Powiatowych  Związku OSP RP i 3  biura Związku OSP RP.

Każda ze wskazanych OSP będzie mogła otrzymaną kwotą dofinansować  swoją działalność statutową, przeznaczając  ją m.in. na zakup umundurowania, sprzętu pożarniczego  i ratowniczego, zakup wydawnictw, szkolenia członków OSP i MDP,  organizację obozów, OTWP, remonty strażnic itp. Wykaz wydatków, które mogą być finansowane ze środków pozyskiwanych w ramach 1%  jest zawarty w Załączniku do Regulaminu „1% podatku dla Związku OSP RP”.

Realizacja pozyskanych przez OSP kwot 1% pdof następuje w Biurze Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP  lub we właściwych terytorialnie Biurach Terenowych. Termin wykorzystania i rozliczenia środków upływa 30 września 2013 r. 

Lista OSP, które uzyskały wsparcie z 1 % pdof  w 2012r. 


Środki z 1% dla Oddziałów Powiatowych ZOSP RP i Biur Terenowych

REGULAMIN "1% podatku dla Związku OSP RP"

NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: 1% PDOF