SITE SLOGAN

  • Full Screen
  • Wide Screen
  • Narrow Screen
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

XXXVIII Finał Centralny OTWP odbył się w dniach 29-31 maja w Polanicy Zdroju. Z Mazowsza w Finale uczestniczyło 6 laureatów Eliminacji Wojewódzkich. Grupa dobrze wypadła w testach pisemnych. Do części finałowej, po dogrywkach, zakwalifikowały się dwie uczestniczki z powiatu ostrowskiego: w grupie szkół podstawowych Izabela Domalewska zajęła  drugie miejsce, w grupie gimnazjalnej czwarte miejsce zajęła Julia Brzuska. 


W dniu 25 kwietnia 2015 r. w  Książenicach (gmina Grodzisk Mazowiecki) odbyły się Eliminacje Wojewódzkie XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „ Młodzież Zapobiega Pożarom”. W Eliminacjach wzięło udział 104 uczestników z 38 powiatów województwa mazowieckiego.

Turniej odbyłsię przy pomocy organizacyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Grodzisku Mazowieckim, Burmistrza Miasta i Gminy Grodzisk Mazowiecki, Komendy Powiatowa PSP, Starosty Powiatu Grodziskiego, Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Książenicach. Zaangażowali się druhowie z miejscowych OSP, Zarządu Oddziału Gminnego i Oddziału Powiatowego ZOSP RP. 

Podczas turnieju młodzież odpowiadała na 30 pytań testowych o zróżnicowanym poziomie trudności. W tym czasie opiekunowie mieli możliwość odbycia spotkania i zgłoszenia uwag organizacyjnych i merytorycznych. W czasie przerwy młodzież mogła obejrzeć pokaz ratownictwa przygotowany przez strażaków z KP PSP w Grodzisku Mazowieckim.

W Jury EW OTWP zasiadali:

mł. bryg. Katarzyna Jasińska - przewodnicząca

wiceprezes Andrzej Wasilewski - sekretarz

dr Janusz Kujawa - koordynator medyczny PSP

bryg. Robert Haponik - członek Jury

kpt. Wojciech Wiśniewski - członek Jury

asp. Grzegorz Sobieszek - członek Jury

 

Do  finału ustnego, po dogrywce, zakwalifikowało się po trzech uczestników z każdej grupy wiekowej. Tutaj uczestnicy mogli wykazać się nie tylko wiedzą teoretczyną, ale również umiejętnościami praktycznymi z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Kolejność miejsc w finale ukształtowała się następująco:

                   Grupa szkół podstawowych

1m.   Aleksandra Siczek z powiatu radomskiego - zdobyła 43 pkt.

2 m.  Izabela Domalewska z powiatu ostrowskiego - zdobyła 34 pkt.

3 m.  Małgorzata Jopek z powiatu kozienickiego - zdobyła 22 pkt.

                   Grupa szkół gimnazjalnych

1m.   Julia Brzuska z powiatu ostrowskiego - zdobyła 63 pkt. 

2 m.  Zuzanna Wojtczak z powiatu grójeckiego - zdobyła 39 pkt. 

3 m.  Mateusz Gajos z powiatu radomskiego - zdobył 26 pkt.

                   Grupa szkół ponadgimnazjalnych

1m.   Anna Grądzik z powiatu ostrowskiego  - zdobyła 60 pkt. 

2 m.  Patryk Flaga z pow. węgrowskiego - zdobył 46 pkt.

3 m.  Piotr Puton z powiatu lipskiego – zdobył 43 pkt.

Zwycięzcy otrzymali cenne ngrody (sprzęt elektroniczny) ufundowane przez Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP (za I miejsce), Prezesa ZOW ZOSP RP woj. Mazowieckiego (za II miejsce) i Burmistrza Grodziska Mazowieckiego (za miejsce III). 

Marszałek Województwa Mazowieckiego ufundował puchary dla zdobywców pierwszych miejsc. Wręczenia dokonał  w jego imieniu Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Zbigniew Gołąbek Wiceprezes ZOW ZOSP RP. Puchary za miejsca drugie i trzecie ufundował Prezes ZOW ZOSP RP.

Oprócz nagród wszystcy uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez WFOŚiGW w Warszawie, Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie oraz firmy z terenu powiatu grodziskiego. Opiekunowie otrzymali pamiątkowe albumy, które ufundował Mazowiecki Kurator Oświaty. W imieniu Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nagrody wręczył Z-ca Komendanta st.bryg. Krzysztof Frączkowski, w imieniu Kuratora Mazowieckiego st. wizytator Anna Molka.

Finał Centralny odbędzie się w Polanicy- Zdrój w dniach 29 -31 maja.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy, a chętnych zapraszamy do wzięcia udziału w Turnieju w 2016 roku. Zapraszamy.


Druhowie
Prezesi Zarządów Oddziałów Powiatowych
ZOSP RP woj. mazowieckiego

Dyrektorzy Biur Terenowych ZOSP RP

Eliminacje Wojewódzkie XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież Zapobiega Pożarom" odbędą się w dniu 25 kwietnia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Książenicach przy Alei Marylskiego 3 (gmina Grodzisk Mazowiecki). 

W Eliminacjach Wojewódzkich wezmą udział zdobywcy pierwszych miejsc Eliminacji Powiatowych OTWP w trzech grupach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. 

Zgłoszenia uczestników należy przesłać do Biura Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP do dnia 10 kwietnia br. Wzory wformularzy zgłoszeniowych dostepne są  na www.zosprp.pl.  Prosimy również o przesłanie danych opiekuna towarzyszącego uczestnikom turnieju. 

Program Eliminacji Wojewódzkich OTWP: 

godz. 9.15 - 9.40 - przyjazd uzestników, 

godz. 10.00 - 10.30 - uroczyste otwarcie Eliminacji Wojewódzkich OTWP

godz. 10.30 - 11.20 - eliminacje pisemne uczestników, spotkanie z opiekunami

godz. 11.30 - 12.30 - pokaz służb ratowniczych

godz. 12.30 - 13.30 - obiad 

godz. 13.30 - 15.30 - eliminacje ustne finalistów

godz. 15.30 - 16.00 - przerwa

godz. 16.00 - 16.30 - ogłoszenie wyników wraz z wręczeniem laureatom nagród i dyplmów

Wszystkich biorących udział prosimy o zabranie ze sobą legitymacji szkolnych. Ze względów organizacyjnych grupa przyjeżdżająca powinna liczyć nie więcej niż jednego opiekuna i kierowcę. 

Zdobywcy pierwszych i drugich miejsc w Eliminacjach Wojewódzkich wezmą udział w Finale Centralnym OTWP w dniach 29-31 maja w Polanicy Zdrój. Prezydium ZOW ZOSP RP, na posiedzeniu w dniu 25 września br. przyjęło następujące terminy eliminacji XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej   pt.  „Młodzież  Zapobiega  Pożarom”   w  woj.  mazowieckim  na  rok  szkolny 2014 / 2015:

  1. Eliminacje Środowiskowe - listopad i grudzień 2014 roku
  2. Eliminacje Gminne - do 15 lutego 2015 roku
  3. Eliminacje Powiatowe - do 15 marca 2015 roku
  4. Eliminacje Wojewódzkie - kwiecień 2015 r.

 

Prezydium zatwierdziło skład Komitetu Organizacyjnego Eliminacji Wojewódzkich OTWP:

-        Przewodniczący - Zbigniew Gołąbek

-        Sekretarz - Jolanta Rzepka

-        Członek Komitetu - przedstawiciel Komeny Wojewódzkiej PSP

-        Członek Komitetu - przedstawiciel Mazowieckiego Kuratorium Oświaty

 

otwp 20151


OTWP 2014Testy - Grupa wiekowa Szkoła podstawowa 

Testy - Grupa wiekowa Gimnazjum

Testy - grupa wiekowa Szkoła średnia 

NIE DLA CZADU

Mazowsze dla SYRII

Nasze Bezpieczeństwo

You are here: OTWP OTWP 2015